Zahya Collection

Zahya Layered Dress

Zahya Collection

OMR47

Zahya All over embroidery Abaya

Zahya Collection

OMR32

Zahya Velvet Jalabiya with Scarf

Zahya Collection

OMR35

Zahya Organza Dress

Zahya Collection

OMR34

Zahya Embellishments Dress

Zahya Collection

OMR36

Zahya Abaya with embroidery

Zahya Collection

OMR34

Zahya Elegant Jalabiya with Scarf

Zahya Collection

OMR31